16 June 2018

Шехерли пјесме из Босне и Херцеговине. Сакупио: Од Омоља Живко. Босанска вила, годиште VII, број 22-23, Сарајево, 1892. (II dio)

No comments: