13 July 2017

Живорад Јовановић: Библиографија о фолклору Босне и Херцеговине. Рад IX-ог Конгреса Савеза удружења фоклориста Југославије у Мостару и Требињу 1962. Сарајево, 1963.No comments: