09 May 2017

Jasna Hadžisalihović: "Ravna" u malovaroškoj tradiciji Jajca. Rad XV-og Kongresa Saveza udruženja folklorista Jugoslavije, Jajce 1968. Sarajevo, 1971.


No comments: