24 March 2017

Ksenija Cicvarić: Polegli su, dolegli su dva bijela goluba. Beograd: PGP RTB, 1977.** Ljubaznošću Julia Pinela, Barcelona.


Post a Comment