07 December 2016

Zaboravljene legende: Himzo Polovina (1927-1986), Vlastimir Pavlović-Carevac (1895-1965), Fata Basarić (1934-1997) i Safet Isović (1936-2007) (?), Beograd, 10.12.1964.*


* Ljubaznošću gospođe Fikrete Polovine, Sarajevo.

No comments: