10 November 2016

Момир Секулић: Лирска поезија Полимља. У: Ђердане мој. Приредили: Момир Секулић и Реџеп Кијамет. Иванград: Књижевни клуб, 1971.


No comments: