27 July 2016

Narodna pjesma "Zaljulja se mostarska ćuprija" (zabilježio Alija Bejtić). Izvor: Hamdija Kreševljaković: Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini (1463-1878). II dio: Mostar. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Knjiga 35, Zagreb, 1951.


No comments: