11 June 2016

Владан Недић: Предговор: Југословенска народна лирика. У: Антологија југословенске народне лирике. Београд: Народна књига, 1962. (трећи дио, наставак поста од аугуста 2011.)
No comments: