22 May 2016

Varijante narodne pjesme "Konja jaše Šećer Salih-aga"

KONJA JAŠE ŠEĆER SALIH-AGA*
(pjevao Miralem Šahinpašić po kazivanju Smailage Tepčića iz Bosanskog Šamca; zabilježio Cvjetko Rihtman 1968.)

Konja jaše šećer Salih-aga
Ispred dvora seke Malkadune.
Gledala ga seka Malkaduna,

Gledala ga, pa mu govorila:
„A moj brate, šećer Salih-ago,
Što si tako nujan i nevoljan?“
„Prođi me se sestro Malkaduna,
Sinoć sam ti u mejhani bio,
 S dušmanima kavgu zaturio,
Ubio sam u majke jedinka,
Pa mi traže glavu za njegovu,
A ja nejmam nigdje nikog svoga,
Samo tebe, sestro Malkaduno.“
„Ne boj mi se, brate Salih-ago,
Sestra ima do četiri sina,
Jedan će ti da zamjeni glavu!“


* Ljubaznošću Zanina Berbića, Sarajevo.

No comments: