20 April 2016

Zapis pjesme "Beg Ali-beg ićindiju klanja" (Himzo Polovina)*


* Ljubaznošću Fikrete Polovina, Sarajevo.

No comments: