20 December 2015

O lokalitetu "Bostarić" u Sarajevu. Izvor: Alija Bejtić: Ulice i trgovi Sarajeva. Sarajevo: Muzej grada, 1973.
No comments: