26 June 2015

Aiša Aličić-Softić: Novopronađena alhamijado pjesma i njena veza sa usmenom lirikom. Zbornik 1. kongresa jugoslovanskih etnologov in folkloristov (Rogaška Slatina 1983). Ljubljana, 1983.

No comments: