10 May 2015

Hivzija Suljkić: Muslimanski ženidbeni običaji u Zvorniku i okolini. U: Islam u bošnjačkoj narodnoj poeziji. Tuzla, 2007.No comments: