07 February 2015

Velika Gajretova zabava u Sarajevu. "Gajret", br. 1, 1936.*


* Ljubaznošću Damira Imamovića.

No comments: