13 November 2014

Narodna pjesma o obnovi džamije Hadži Ahmeda Dukatara (Glavica) u Livnu. Izvor: Ahmed Aličić: Livanjske džamije: prilog povijesti Livna. Sarajevo, 1941.
No comments: