01 June 2014

Munib Maglajlić: Odnos pjesme i zbilje u sevdalinci. U: "Od zbilje do pjesme", "Glas", Banja Luka, 1983. (II dio)No comments: