26 April 2014

Шехерли пјесме у Босни и Херцеговини. Из збирке Вида Вулетића-Вукасовића. Босанска вила, годиште 2, Сарајево, 1886.No comments: