29 March 2014

Analiza ritma u pjesmama Emine Zečaj. U: Azra Pašić: Muzičko-stilske odlike pjevanja muslimanskih gradskih pjesama Bosne i Hercegovine u interpretaciji Emine Zečaj. Sarajevo: Muzička akademija, 1990. (diplomski rad)
No comments: