11 January 2014

Umihana Čuvidina: Sarajlije iđu na vojsku protiv Srbije i Čamdži Mujo i lijepa Uma (1813). U: Abdurahman Nametak: Hrestomatija bosanske alhamijado književnosti. Sarajevo: "Svjetlost", Biblioteka Kulturno naslijeđe Bosne i Hercegovine, 1981.


No comments: