23 September 2013

Jedna interesantna bilješka o nastupu starih sevdalija Vejsila Hadžibegića, Asimage Jasike, Hamdije Hadžihalilovića i Mice Prpić-Popović. Izvor: "Политика" (Београд), 27.05.1939.*


* Zahvaljujem se Damiru Imamoviću, koji mi je skrenuo pažnju na ovu interesantnu bilješku o interpretatorima sevdalinke.

No comments: