18 July 2013

Bosanske i dalmatinske narodne pjesme za glas, klavir ili harmoniku. Priredili: Branimir Sakač i Josip Stojanović. Zagreb: Muzička naklada, 1953.* (Bosanske pjesme)
* Ljubaznošću Zanina Berbića (Modriča, Bosna i Hercegovina).

No comments: