01 June 2013

Vladislav Skarić*: Bosanski muslimani i narodna poezija. Takvim za godinu 1967. (izvorno štampano u časopisu "Jugoslovenska njiva", 1921)
* Vladislav Skarić (1869-1943), istaknuti historičar.

No comments: