24 February 2013

Tradicionalni zanati u narodnim pjesmama. Izvor: Hamdija Kreševljaković: Esnafi i obrti u Bosni i Hercegovini (1463-1878). II dio: Mostar. Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena. Knjiga 35, Zagreb, 1951.
No comments: