19 August 2012

Герхард Геземан (Gerhard Gesemann): О значају народне песме за националну културу југословенског народа. Прилози проучавању народне поезије. Год. IV, свеска 2, 1937.

No comments: