01 July 2012

Драгослав Девић: Кад ја пођох на Бембашу, на воду. Прилог истраживању варијаната. У: Владо Милошевић, етномузиколог и композитор. Зборник радова. Бања Лука, 2001.*
* Ljubaznošću Damira Imamovića (Sarajevo).

No comments: