16 June 2012

Franjo Š. Kuhač: Omer, Njera (Mejra!) i dram jezika. Narodna pripoviedka (dio rada Prilog za poviest glasbe južnoslovjenske, Rad JAZU, 1877.)
No comments: