07 April 2012

Tamara Karača-Panić: Promjene u načinu interpretacije sevdalinke. Folklor Bosne i Hercegovine, sveska 1, Sarajevo, 1991.
No comments: