Search the Sevdalinke Blog

19 November 2011

Sa Gornjeg čardaka: 120 pjesama iz zbirke Saliha Mešića. Narodni univerzitet, Tešanj, 1976. (VI dio: Balade)

Post a Comment