29 October 2011

Stojan Rubić: Narodne pjesme: Duvno u Bosni (Prvo kolo). Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena (Zagreb), knjiga XXIII, 1918.
No comments: