24 September 2011

O pjesmi "Poljem se vija..."

Varijanta koju je zabilježio Ludvik Kuba u Stocu 1893. godine (originalno objavljeno u Glasniku Zemaljskog muzeja 1909. godine; interpretirao Himzo Polovina):

Varijanta koju je u Crnoj Gori zabilježio Pavle Rovinski i objavio 1905. godine u svom djelu "Černogorija" (St. Petersburg, 1905.) (navedeno prema knjizi Huseina Bašića "Može li biti što bit' ne može", lirske narodne pjesme iz Sandžaka. Pljevlja, 1987.)
Bilješka Muniba Maglajlića o pjesmi "Poljem se vija Hajdar delija" ("101 sevdalinka", 1978.)No comments: