17 July 2011

Jovan Kršić: Bosanska sevdalinka. U "Sabrana djela", knjiga 1. Sarajevo: "Svjetlost", Biblioteka Kulturno naslijeđe BiH, 1979.No comments: