12 May 2011

O braći Morićima. U: Mehmed Mujezinović: "Islamska epigrafika u Bosni i Hercegovini", knjiga I - Sarajevo. Sarajevo: "Veselin Masleša", 1974.


No comments: