01 March 2011

Hamdija Kreševljaković: Kazandžijski obrt u Bosni i Hercegovini (Narodne pjesme)*,**


* U: Glasnik Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Nova serija, sveska VI, Sarajevo, 1951.
** Ljubaznošću dr. Adnana Busuladžića, Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine.

No comments: