12 February 2011

Sa Gornjeg čardaka: 120 pjesama iz zbirke Saliha Mešića iz Tešnja. Tešanj, 1976. (III dio)** Priredili: Smail F. Terzić i Munib Maglajlić. Izdanje Narodnog univerziteta Tešanj.
Post a Comment