12 December 2010

Franjo Š. Kuhač: Južno-slovjenske narodne popievke. Knjiga I. (II dio)** Većim ih dijelom po narodu sam sakupio, ukajdio, glasovirsku pratnju udesio te izvorni im tekst pridodao Fr. Š. Kuhač. I. knjiga. U Zagrebu 1878. (Tiskara i litografija C. Albrechta).

No comments: