07 October 2010

Hazim Šabanović*: Iz narodne lirike: Visoko. Novi behar, god. IX, 1935-1936, str. 335-336.

* Hazim Šabanović (1915-1971), istaknuti osmanist i historičar kulture.

No comments: