06 August 2010

Povijest jedne zanimljive pjesme: SALKO JELKU U SEJMENE MAMI...*
Izvor: "Bosanska vila", br. 27/28, 1892.
Gotovo identičnu varijantu tumačili su uz saz Amir Haskić i Zuhdija Hasanagić. Snimak je načinio Vlado Milošević 1963. godine.
Sličnu varijantu zabilježio je Mustafa Mulalić (1896-1983):

Salko Ajku u sejmene mami:
Hajde Ajko sa mnom u sejmene!
Neću Salko, karaće me majka!
Hajde Ajko, ukradi se majci!
Nemam Salko sejmenskih haljina!
Hajde Ajko, skrojiće ti Salko!

Izvor: Jugoslovenska mekamska muzika. (rukopis)

* Zahvaljujem se Damiru Imamoviću koji mi je skrenuo pažnju na ovu lijepu pjesmu.
Post a Comment