06 February 2010

Na livadi na serdžadi. Pjeva i svira na sazu Hašim Muharemović. "Jugoton", Zagreb, 1978. LSY-61405.


Post a Comment