25 October 2009

Miroslava Fulanović-Šošić: Melodijski modeli bosansko-hercegovačke sevdalinke.*


* U: Folklor i njegova umetnička transpozicija (zbornik). Beograd: Fakultet muzičke umetnosti, 1991., str. 65-74. Ljubaznošću Medise Kolaković, Filozofski fakultet Novi Sad.

No comments: