08 February 2009

O narodnoj pjesmi "Puče puška ledenica..."*

PUČE PUŠKA LEDENICA SA ČARDAKA ĐEČEVIĆA*

Dobar dio sevdalinki je nastao tako sto su lokalni tumači "prepjevavali" i “opjevavali” neke stvarne događaje. Takva je i stara podgorička pjesma "Puče puška ledenica" koja se odnosi se na poznatu podgoričku familiju Đečević.

Kompletan tekst pjesme glasi:


Puče puška ledenica

Sa čardaka Đečevića

Te pogodi u desnicu

Dilber Anđu kovačicu
Gdje šijaše košuljicu

Za jarana Kaljištana.


Potrčaše nizamice:

"Ko te ubi, kovačice?"


"Puče puška ledenica

Sa čardaka Đečevića,

Sa siljaha Mehmedova,

Sa ramena Pašanova!


Ja ne žalim bijele ruke (bile ruke),

No ja žalim belenzuke

Za jarana Kaljištana!"


U "pjevanim" verzijama je dio pjesme u kojem dolaze stihovi “sa siljaha Mehmedova, sa ramena Pašanova” upotpunosti izostavljen.

Prema porodičnoj predaji Đečevića, pjesma se pjevala i kao "iz siljaha Omerova, sa ramena Pašanova..." Budući da su stari Podgoričani koristili ikavsko narječje, originalna verzija bi išla sa stihovima "ja ne žalim bile ruke...".

Što se tiče samog događaja koji je u pjesmi opjevan, momak koji je pucao na Anđeliju je direktni predak današnjih podgoričkih Đečevića, koji je bio zaljubljen u komšinicu Anđeliju (dilber Anđu iz pjesme), očigledno nesrećno. Vjeruje se da Anđa nije pošla za njega zbog vjerskih razlika. Kad je došlo vrijeme da se Anđa uda za bogatog trgovca po prezimenu Kaljištan (koji je navodno došao u Podgoricu iz Albanije), Đečević je uzeo pušku, naslonio je na rame svoga brata ("iz siljaha Omerova, sa ramena Pašanova,...) i pucao u Anđu, s namjerom da je ubije. Predanje dalje kaže da je uspio samo da je rani u ruku ("ja ne žalim bile ruke...”). Dilber Anđa se, kasnije, navodno ipak udala za bogatog trgovca Kaljištana i imala je, kažu porod.


* Zahvaljujem se Mehmedu Đečeviću, psihologu iz Podgorice, koji mi je ustupio dragocjene informacije te autentičnu varijantu pjesme “Puče puška ledenica sa čardaka Đečevića”.

1 comment:

Podgoricanin said...

"Kaljistan" je ustvari Mihailo TAnasijevic iz sela Kalista kod Struge. Odatle je ustvari njegov nadimak. Bio je siromah kad je dosa u POdgoricu i odje se obogatio. "Dilber Andja" je Andja Vesnić. Kasnije su se njih dvoje uzeli i imali su sina i kcerku