01 January 2009

O porijeklu pjesme "Sitna knjiga na žalosni". U: Husaga Ćišić: "Postanak i razvitak grada Mostara", Mostar, 2007., str. 132-139.
No comments: