28 December 2008

Munib Maglajlić: Hamza Humo i sevdalinka. U: Usmeno pjesništvo od stvaralaca do sakupljača. "Univerzal", Tuzla, 1989.


No comments: