01 October 2023

Разбоље се Алијаге мајка. Српска народна мухамеданска пјесна из села Моћевића. Из збирке Н.Т.К. (Николе Т. Кашиковића). Босанска вила, година XIII, број 14-15, 1898.
No comments: