18 October 2023

Иван Човић, Виленица Буковице пута (текст, нотни запис и биљешка о пјесми). Записао: Мустафа Мулалић 1950. (Фолклорни архив Земаљског музеја Босне и Херцеговине)
No comments: