25 September 2010

Mostovi u narodnim umotvorinama. U: Džemal Čelić - Mehmed Mujezinović: "Stari mostovi u Bosni i Hercegovini". Sarajevo: "Masleša", 1969.*


* Biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine
Džemal Čelić (1922-1991), istaknuti arhitekta i historičar kulture
Mehmed Mujezinović(1913-1981), istaknuti orijentalist.

19 September 2010

O porijeklu pjesme "Dvije su se vode zavadile". Alija Bejtić*: Povijest i umjetnost Foče na Drini. U: Naše starine, god.III, Sarajevo, 1956.

* Alija Bejtić (1920-1981), arhitekt po struci, zaslužni istraživač i povjesničar Bosne i Hercegovine. Biografija Alije Bejtića je dostupna na ovom sajtu:
http://www.spomenici-sa.ba/dokument.aspx?id=23

18 September 2010

Ludvík Kuba: Slovanstvo. Prag, 1927. (VI dio)*

* Ve svých zpěvech. Sborník písní všech slovanských národů s původními texty a českými překlady. Písně jihoslovanské. VI. Bosensko-hercegovské. Praha: Hudební Matice Umělecké Besedy.

* Ljubaznošću Jurija Wuschansky, Njemačka.

09 September 2010

Ahmed Dževdet-paša: "Pismo o ašikovanju u Sarajevu".*

* U: Hamdija Kreševljaković: "Dževdet-pašina pisma o Bosni iz 1864. godine". U: Izabrana djela, knjiga IV. Sarajevo: "Veselin Masleša", 1991. (Biblioteka Kulturno nasljeđe Bosne i Hercegovine), str. 56-58. Izvorno je članak objavljen u "Novom beharu", br. V, 1931-1932.
Ahmed Dževdet-paša (1822/23-1895) bio je turski književnik, kadija, ministar, i reformator turske uprave. U Bosni je boravio tokom 1863. i 1864. godine.