23 October 2023

Raspored Državne krugovalne postaje Sarajevo i Banja Luka od 21 do 28. rujna 1942. Hrvatski krugoval, godina II, broj 38, Zagreb, 1942.No comments: