11 May 2008

Haris Prolić: Coo coo clock ili Song remains the same.*

Iz: "101 & noć:sarajevske priče". Priredili: Zdravko Grebo i Semezdin Mehmedinović. Sarajevo: "Zid", 1993.

* Ljubaznošću moga prijatelja Harisa Prolića.

04 May 2008

O Šantićevoj "Emini".Građa o pjesmi "Azra" (Kraj tanahna šadrvana)*

Ivan Krtalić: Anton Rubinstein komponiral za Himzo Polovino. Tedenska tribuna [Ljubljana], Leto XIV, 28. februarja 1966.

* A. RUBINSTEIN. Asra (pesma). Beograd: Izdavač muzikalija Kosta M. Bojković, s.a.
* Ljubaznošću gospođe Fikrete Polovina, supruge dr. Polovine.

Još omota sa starih ploča, V dio: Himzo Polovina03 May 2008

René Pelletier: La Chanson D' Amour A Sarajevo*. Besançon, 1938. (II dio)* Zahvaljujem se prof.dr. Rašidu Duriću (Bochum Univerzitet, Njemačka), koji mi je skrenuo pažnju na ovu rijetku knjigu i ljubazno ustupio njezinu kopiju.