09 October 2023

Тика хармоникаш (Тихомир Ћурчић): Уморих се руже тргајући/Од како си туђа жена. Odeon, s.a. (A 192969)No comments: