05 October 2023

Johan Volfgang Gete: Narodno pesništvo (1828). U: Ka poetici narodnog pesništva: Strana kritika o našoj narodnoj poeziji. Beograd: Prosveta, 1982. (VIII dio)


No comments: