09 November 2015

Popis sačuvanih snimaka Mehage Varešanovića (1885.-1967.)

POPIS SAČUVANIH SNIMAKA MEHAGE VAREŠANOVIĆA

 1. Bugar Mara niz Bugarje sađe
 2. Djevo, djevo
 3. Djevojka je za gradom klanjala
 4. Džezair (instrumentala)
 5. Haj da idemo u čaršiju
 6. Jeleno momo
 7. Jutros rano podranila danica
 8. Kad ja pođoh na Bembašu
 9. Kahvu mi draga ispeci
 10. Koliko je polje pod Ipekom
 11. Oj, golube, moj golube
 12. Platno bijeli Sarajka djevojka
 13. Početak i svršetak (instrumentala)
 14. Pod Skočićem trava pogažena
 15. Pod Tuzlom se zeleni meraja
 16. Pošetala Ana Pehlivana
 17. Poš'o Mujo potokom
 18. Sadila Ana ružu
 19. San usnio Lendić Avdo
 20. Šta se sjaji na sred Sarajeva
 21. Zajbek hava (instrumentala)
 22. Zaplakala šećer Đula


Ukupno: 22 snimka (1957-1963)

Pratnja na snimcima: prate TVRTKOVIĆ - kontrabas i Mišo BOGELJIĆ – bas.

No comments: